Постійне представництво України при ЮНЕСКО

, Київ 14:38

Ситуація в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна) у сферах компетенції ЮНЕСКО

З початку окупації півострова Виконавчою радою (ВР) ЮНЕСКО поспіль ухвалено вісім рішень «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», які дозволили забезпечити закріплення протягом чотирьох років  проблематики окупованого російською стороною Криму у переліку першочергових питань порядку денного діяльності цього керівного органу Організації, а також сприяли запровадженню в якості основної мети в цьому контексті  формування комплексного моніторингового механізму ЮНЕСКО щодо ситуації з правами людини в АРК та м.Севастополь  у сферах відповідальності Організації.  Рішення базуються на  ухваленій 27 березня 2014 р. резолюції ГА ООН 68/262 «Територіальна цілісність України».

Рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)» були ухвалені на її 194-й (квітень 2014 р.), 195-й (жовтень 2015 р.), 196-й (квітень 2016 р.), 197-й (жовтень 2016 р.) 199-й (квітень
2016 р.), 200-й (жовтень 2016 р.), 201-й (квітень 2017 р.) та 202-й (жовтень 2017 р.) сесіях. Останнє рішення передбачає подальше звітування Гендиректора ЮНЕСКО стосовно діяльності із створення моніторингового механізму під егідою Секретаріату Організації.

Основною метою ініційованих Україною рішень ВР є запровадження комплексного моніторингу ситуації прав людини в АРК та м.Севастополь, який має базуватись на таких ключових елементах:

- отримання даних про порушення прав людини на півострові від міжнародних органів і організацій, а також неурядових інституцій, які є партнерами ЮНЕСКО (УВКПЛ, ОБСЄ, РЄ, ІКОМОС, Amnesty International);

- запровадження координованої системи збору та обробки даних про порушення прав людини в рамках керівних органів конвенцій ЮНЕСКО з метою виходу на конкретні рекомендації керівництву Організації щодо належного реагування (при цьому українська сторона наполягає на моніторингу виконання конвенцій, стороною яких є Україна, і які не ратифіковані Росією, через що в період окупації АРК сферу захисту прав людини на півострові в межах компетенції ЮНЕСКО було штучно значно звужено);

- запровадження безпосереднього моніторингу прав людини у Криму у сфері відповідальності ЮНЕСКО за рахунок започаткування відповідної моніторингової діяльності в АРК.

 

Згадані рішення ВР стають невід‘ємною частиною опублікованих на офіційному сайті ЮНЕСКО підсумкових документів сесії, до яких у повному обсязі входять регулярно оновлювані інформаційні матеріали української сторони з фактологічно обгрунтованою оцінкою ситуації у Криму та пропозиціями України щодо шляхів реалізації моніторингового механізму, включно із ініцативою щодо започаткування моніторингової діяльності ЮНЕСКО в АРК та м.Севастополь.

У контексті імплементації рішень ВР, ініційовано та запроваджено багатосторонній формат координаційних консультацій Україна+ЄС на рівні постійних представників, який в ході підготовки до сесій Виконради перетворився на усталену форму взаємодії, що сприяло започаткуванню ще одної позитивної практики – виголошенню постійною делегацією ЄС при ЮНЕСКО на кожній сесії Виконради спільної позиції з питання ситуації в АРК у сферах відповідальності ЮНЕСКО.

У міжсесійні періоди, в рамках постійної роботи з привернення уваги керівництва ЮНЕСКО до ситуації в АРК, на постійній основі готуються та надсилаються на адресу Секретаріату Організації та Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ноти та інформаційні документи щодо фактів порушення прав людини в АРК в сферах компетенції ЮНЕСКО, у т.ч. систематизовані за напрямами відповідальності ЮНЕСКО, узагальнюючі матеріали з фактологічно обгрунтованою оцінкою ситуації у Криму та пропозиціями України щодо шляхів реалізації моніторингового механізму, які, зокрема, у повному обсязі увійшли до інформаційних доповідей Гендиректора Організації 197-й, 199-й, 200-й, 201-й та 202-й сесіям Виконради.

У рамках імплементації вищезгаданих елементів моніторингового механізму вдалось досягти таких результатів:

(1) За наполяганням української сторони, Гендиректором ЮНЕСКО проведено п‘ять інформаційних зустрічей з проблематики прав людини у Криму з широким загалом постпредів країн-членів ЮНЕСКО (у червні 2015 р., березні 2016 р., вересні 2016 р., березні 2017 р. та вересні 2017 р.). На цих заходах було представлено докладні доповіді організацій-партнерів з даними про порушення прав людини на півострові в сферах прав національних меншин, включно із освітою та забезпеченням культурних потреб, збереження культурної спадщини, прав журналістів, релігійних спільнот тощо;

            (2) Значним практичним результатом в контексті реального залучення Секретаріату ЮНЕСКО до виконання завдань із запровадження моніторингу Організації в АРК стало офіційне оголошення заступником Гендиректора Е.Фальтом на 199-й сесії Виконради інформації про визначення підпорядкованого йому Сектора зовнішніх зносин Секретаріату в якості «focal point» з питань реалізації відповідних рішень ВР;

(3) Гендиректором Організації офіційно започатковано залучення до моніторингової діяльності причетних конвенційних органів (колишній Гендиректор І.Бокова скерувала відповідні письмові запити їх керівникам);

(4) 09.09.2016 р. колишній Гендиректор ЮНЕСКО направила українській стороні листа, у якому визнала необхідність запровадження безпосереднього моніторингу ситуації в АРК з боку ЮНЕСКО та погодилась започаткувати процес консультацій з Україною з питань вироблення його модальностей;

(5) 09.09.2016 р. відбулась зустріч з І.Боковою заступника Міністра закордонних справ С.О.Кислиці, в ході якої було підтверджено готовність української сторони до невідкладного започаткування відповідного переговорного процесу та доведено ключові елементи підходів України до умов та параметрів запровадження моніторингу;

(6) 9 – 10.11.2017 р. відбувся обмін листами між Міністром закордонних справ України П.Клімкіним та колишнім Гендиректором ЮНЕСКО І.Боковою, яким було надано чинності спільній рамковій домовленості щодо параметрів здійснення Секретаріатом Організації безпосередньої моніторингової діяльності  у АРК та м.Севастополь. У такий спосіб було закладено правову основу для започаткування практичного етапу моніторингу на умовах, які відповідають національним інтересам України;

(7) 18.12.2017 р. відбулась зустріч Постійного представника України при ЮНЕСКО з новим Генеральним директором Організації О.Азулє, в ході якої останньою було наголошено на налаштованості нового керівництва ЮНЕСКО на співпрацю з Україною та її партнерами з метою  повноцінної практичної реалізації згаданих восьми рішень ВР ЮНЕСКО, у т.ч. в рамках імплементації згаданої рамкової домовленості;

(8) 6.03.2018 р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі відбулась зустріч Голови Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО, заступника Міністра закордонних справ України С.Кислиці з Гендиректором Організації О.Азулє, в ході якої були окреслені основні робочі пріоритети взаємодії, насамперед у реалізації рішень щодо запровадження прямого моніторингу з боку ЮНЕСКО ситуації в АРК та м.Севастополь;

(9) Станом на березень 2018 р., Секретаріат, на доручення нового Гендиректора ЮНЕСКО О.Азулє, здійснює підготовку до практичного започаткування цієї роботи, яке має відбутись у період між 204-ї та 205-ї сесією Виконради.